Odborné články

Přírodě blízké hospodaření v lesích Železných hor

Ing. Pavel Starý, ing. Martin Vlasák Pod tímto názvem proběhl dne 27. 5. t. r. na LS Ronov n. D. seminář, jehož cílem byla propagace přírodě blízkého hospodaření v lesích. Seminář pořádala Společnost přátel přírodě blízkého lesa (SPPBL) ve spolupráci s CHKO Železné hory, LČR, s. p., LS Ronov n. D. a OkÚ Chrudim za …

Současný stav lesního hospodářství v Pardubickém kraji z pohledu veřejné správy

Povinnosti a práva krajů a krajských úřadů na úseku lesního hospodářství, vyplývající z platné právní úpravy Kraj je v evropských zemích i jinde ve světě správním subjektem, který vykonává jednak samosprávu, ale také vymezenou část státní správy. V kontextu snahy o jistou uniikaci s ostatními evropskými zeměmi má být kraj v podstatě nejdůležitějším správním subjektem. …