Cena znaleckého posudku

Orientační ceník znaleckých posudků

Naše kalkulace ceny je vždy založena na skutečném času a nákladech spojených s vypracováním znaleckého posudku.

Základní informace o cenovém nastavení:

  • Cena za znalecký posudek je odvislá od obtížnosti konkrétního případu.
  • Účtování probíhá na základě skutečně vynaloženého času a nákladů na vyhotovení posudku.
  • Standardní hodinová sazba činí 500 Kč za hodinu.

Příklad výpočtu nákladů na znalecký posudek:

Předmět ocenění: Lesy nebo lesní pozemky s trvalými porosty
Specifikace: 3 ha lesa v Pardubickém kraji
Odhadovaná cena: Kolem 5 tisíc Kč, což zahrnuje následující položky:

  • Opatření podkladů
  • Zjištění aktuální situace na trhu
  • Místní šetření předmětu ocenění
  • Výpočty
  • Vypracování samotného posudku

Pokud máte zájem o další informace nebo si přejete konzultaci ohledně konkrétního případu, neváhejte nás kontaktovat.

    Kontaktní formulář