Znalecké posudky, oceňování a odhady

Kdo jsem?

Jsem soudní znalec a odhadce v oblasti oceňování zemědělských a lesních pozemků včetně trvalých porostů.

Co poskytuji?

Tvorba znaleckých posudků

Oceňování škod na lesích, pozemcích a porostech,

Výpočet újem, polatků pro uplatnění náhrady škod v občanskoprávním nebo správním řízení,

Poradenství v oboru lesní hospodářství.

Znalecké posudky lze zpracovat pro  účely:

  • prodeje
  • odhadu ceny majetku
  • majetkových vypořádání
  • hodnoty dědictví
    …a podobně.

Lze zajistit tržní i vyhláškové ceny.

Nabízím i expresní orientační odhad do 48 hodin

Mé pole působnosti je celá ČR, nejvíce v Pardubickém kraji a Východních Čechách.

 


    Kontaktní formulář