Zajistím Vám ocenění lesa a pozemků

Metody oceňování pozemků a lesních porostů

Cena zjištěná dle cenového předpisu Ministerstva financí

Cena je určena dle vyhlášky MF a používá se pro výpočet základu daně z převodu nemovitostí, vložení majetku do obchodní společnosti apod. Ocenění dle této metody je zpravidla vyšší než cena nemovitosti na volném trhu. Předpis pro ocenění se mění zpravidla k počátku kalendářního roku.

Cena obvyklá 

Používá se pro zjištění aktuální ceny nemovitostí na trhu např. pro zjištění ceny pro prodej pozemků, vypořádání mezi vlastníky nebo ocenění pro dědické řízení. Odráží aktuální cenu nemovitostí na trhu v daném čase a místě.

Ocenění škod na lesních porostech se provádí dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., v platném znění.

Ocenění vytěženého dříví

Při tomto ocenění je provedeno zjištění objemu dříví, jeho zařazení do jednotlivých sortimentů dle příslušné ČSN a ocenění je provedeno dle aktuálních cen sortimentů na trhu.

Přejít na ceník znaleckých posudků >>

    Kontaktní formulář